Centrul educațional ESAB

Introducere în inspecția sudurii

Multe caracteristici ale sudurii pot fi evaluate în timpul inspecției sudurii, unele având legătură cu dimensiunea sudurii, altele cu prezența neregularităților de sudură. Dimensiunea unei suduri poate fi extrem de importantă întrucât, adesea, poate avea legătură directă cu rezistența sudurii și performanța asociată; o sudură subdimensionată ar putea să nu reziste la tensiunea aplicată în timpul funcționării. Neregularitățile sudurii pot fi și ele importante. Acestea sunt imperfecțiuni din interiorul sau apropierea sudurii, care pot sau nu, în funcție de dimensiune și/sau amplasare, să reducă performanța prevăzută a sudurii. În mod obișnuit, aceste neregularități, când prezintă o dimensiune sau o amplasare inacceptabilă, sunt considerate defecte de sudură și, uneori, pot cauza defecte premature de sudură reducând rezistența sudurii sau producând concentrații de efort în interiorul piesei sudate.

Inspecția sudurilor poate avea loc din mai multe motive. Probabil că cel mai important motiv este de a determina dacă sudura este de calitate adecvată pentru aplicația prevăzută. Pentru a evalua calitatea sudurii, trebuie mai întâi să avem un calibru cu care să comparăm caracteristicile acesteia. Nu este practic să încercați să evaluați calitatea unei suduri fără anumite criterii de recepție.

Criteriile de recepție a calității sudurii pot să își aibă originea în surse multiple. Desenul de executie/proiectul lucrării de sudură va furniza în mod obișnuit dimensiuni de sudare și, probabil, alte informații privind dimensiunea de sudare, precum lungimea și amplasarea sudurilor. Aceste cerințe privind dimensiunile vor fi stabilite prin calcule de proiectare sau vor fi preluate din proiectele testate despre care se știe că întrunesc cerințele de performanță ale îmbinărilor sudate.

Nivelurile sau cantitățile acceptabile sau inacceptabile ale neregularităților sudurii pentru inspecția sudurii sunt de obicei obținute pe baza unor coduri și standarde de sudură. Codurile și standardele de sudură au fost elaborate pentru mai multe tipuri de aplicații de executare a sudurilor. Este important să alegeți un standard de sudare conceput pentru a fi utilizat în ramura industrială sau aplicația în care sunteți implicați.

Inspecția sudurii poate adesea necesita o gamă largă de cunoștințe din partea inspectorului de sudură: înțelegerea schemelor de sudură, simbolurilor de sudură, schemei îmbinării sudate, procedurilor de sudură, codului și cerințelor standard și tehnicilor de inspecție și testare, pentru a specifica doar câteva. Din acest motiv, multe coduri și standarde de sudare necesită ca inspectorul de sudură să fie calificat sau să aibă cunoștințele și experiența necesare în coordonarea serviciilor de inspecție. Există o serie de cursuri de formare profesională în inspecția sudurii și programe de certificare a inspectorilor de sudură pe plan internațional. Cel mai cunoscut program utilizat în SUA este administrat de American Welding Society (AWS). Este vorba despre programul Certified Welding Inspector (CWI) (Inspector de sudură autorizat). Certificarea ca inspector de sudură: necesită de obicei demonstrarea cunoștințelor individuale privind inspecția sudurii prin promovarea examenului.

Pentru a înțelege și mai bine gradul de inspectare a sudurii trebuie să examinăm domeniile specifice ale tehnicilor de inspecție și aplicațiile de inspecție a sudurii. Am ales următoarele subiecte pentru a furniza această prezentare generală a inspecției sudurii:

Inspectarea și testarea pentru evaluarea procedurii de sudură – Tipuri de inspecție utilizate pentru aceste cerințe și modul în care pot constitui o parte esențială a sistemului general de evaluare a calității sudurii.

Inspecția vizuală – Adesea cea mai simplă, mai ieftină și, probabil, cea mai eficientă metodă de inspectare a sudurii în cazul multor aplicații, dacă este efectuată corect.

Detectarea fisurilor de suprafata – Metode precum Inspecția de penetrare cu lichid și Inspecția cu pulberi magnetice – Cum sunt utilizate și ce vor indica.

Inspecția radiografică și cu ultrasunete a sudurii – Metode cunoscute sub numele de Non Destructive Testing (NDT) (Controlul nedistructiv) și utilizat pentru a examina structura internă a sudurii pentru a stabili integritatea sudurii fără a distruge componenta sudată.

Testarea distructivă a sudurii – Metode utilizate pentru a stabili integritatea sau performanța sudurii, în mod obișnuit prin secționarea și/sau ruperea componentei sudate și evaluarea diferitelor caracteristici mecanice sau fizice.

Unul dintre principalele ingrediente ale unui sistem de evaluare cu succes a calității sudurii îl constituie înființarea, introducerea și controlul unui program bine pus la punct de inspecție a sudurii. Numai în condițiile unei evaluări complete a criteriilor de recepție/cerințelor de calitate, unei înțelegeri depline a metodelor de testare și de inspecție care trebuie utilizate, precum și disponibilității inspectorilor de sudură corect calificați și/sau cu experiență poate fi implementat un astfel de program.

postate in Inspecție sudură , Etichetate cu Sudare

x

x

Loading..