notă juridică

Acurateţea informaţiilor

S-au depus toate eforturile pentru a transmite informaţii corecte şi la timp. Totuşi, pot apărea erori, iar informaţiile pot fi modificate fără notificare.

Descărcare de răspundere

Informaţiile şi graficele publicate pe acest website („Informaţiile") nu constituie un angajament contractual sau de altă natură opozabilă pentru ESAB sau orice membru al grupului de societăţi din care face parte, şi nicio astfel de informaţie nu se va interpreta ca o ofertă sau alt tip de invitaţie pentru a cumpăra sau vinde bunuri sau servicii. Orice angajament contractual sau de altă natură opozabilă încheiat ulterior în termenii şi condiţiile standard de vânzare ale ESAB sau în alţi termeni şi condiţii, după cum se stabilesc în scris de ESAB, vor guverna orice Informaţii cuprinse în acest website.

Este posibil ca Informaţiile să cuprindă inadvertenţe tehnice sau greşeli tipografice. ESAB a depus eforturi rezonabile pentru a se asigura că Informaţiile sunt corecte în momentul introducerii. Totuşi, ca la orice material tipărit, Informaţiile pot fi depăşite în momentul în care sunt accesate de vizitator. ESAB nu va fi răspunzătoare de nicio eroare sau omisiune sau de nicio neactualizare, iar asemenea Informaţii şi orice decizii luate în baza Informaţiilor sunt responsabilitatea unică a vizitatorului. ESAB îşi rezervă dreptul de a modifica acest website în orice moment, fără notificare.

Nu se acordă nicio garanţie sau asigurare, expresă sau implicită, în legătură cu Informaţiile, iar ESAB se descarcă în mod expres de orice răspundere pentru garanţii sau condiţii implicite referitoare la titlu, descriere, calitatea satisfăcătoare, potrivirea într-un anumit scop sau neîncălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale terţilor. În cazul jurisdicţiilor care restricţionează obiectul clauzelor limitative, această limitare se va aplica în cea mai mare măsură permisă de legea locală. ESAB şi orice membru al grupului de societăţi din care face parte nu acceptă nicio răspundere, fie directă, fie indirectă, pentru pierderea de consecinţă care apare din orice utilizare a acestui website, incluzând fără a se limita la orice pierdere de profituri, întrerupere a activităţii, pierderea programelor sau a altor date referitoare la sistemele de manevrare a Informaţiilor sau altele.

În timp ce noi vom depune toate eforturile pentru a îndeplini toate comenzile, ESAB nu poate garanta disponibilitatea niciunui produs anumit afişat pe acest website. ESAB îşi rezervă dreptul de a întrerupe vânzarea oricărui produs enumerat pe acest website în orice moment, fără notificare.

Preţurile pentru produsele oferite pe website-urile ESAB pot fi diferite de preţurile afişate din cauza condiţiilor care se modifică pe diverse pieţe geografice.

Deşi scopul nostru este un website 100% fără greşeli, nu garantăm că un conţinut este corect sau complet, inclusiv informaţiile despre preţuri şi specificaţiile de produs. Dacă descoperim erori de preţuri, acestea se vor corecta pe sistemele noastre, iar preţul corectat se va aplica comenzii dvs. ESAB îşi rezervă dreptul de a revoca orice ofertă lansată şi de a corecta orice erori, inadvertenţe sau omisiuni (inclusiv după ce s-a depus şi acceptat o comandă).

Anumite link-uri de pe acest website pot conduce la alte website-uri asupra cărora ESAB nu deţine controlul. În consecinţă, ESAB nu acceptă nicio răspundere, fie directă, fie indirectă, pentru informaţiile cuprinse în aceste website-uri.

Orice comentarii sau materiale transmise către ESAB prin acest website, inclusiv răspunsurile la întrebări sau sugestii se vor considera neconfidenţiale. ESAB nu are nicio obligaţie referitoare la asemenea comentarii sau materiale şi va avea libertatea să reproducă, utilizeze sau distribuie asemenea comentarii sau materiale fără limitare. În continuare, ESAB va utiliza liber orice idei, concepţii, knowhow sau tehnici cuprinse în asemenea comentarii sau materiale.

Colfax Privacy Policy.

 

Adresa firmei este: 

SC ESAB ROMANIA TRADING S.R.L. 

Str. Frunzei, 41, Etaj 3, Sector 2, 021532 

Bucuresti, Romania 

TVA No. RO21719387 

No. Înregistrare. J40/9254/11.05.2007 

Capital Social 1.564.000 Ron 

Banca Raiffeisen Bank - Ag. Decebal

IBAN (RON) RO50RZBR0000060009207800 

IBAN(EUR) RO98RZBR0000060009207809 

Swift:RZBRROBUESAB

x

x

Loading..