Kompleksowe zarządzanie procedurami spawalniczymi ESAB WeldCloud™ to gwarancja stałej poprawy w procesach spawalniczych

aprilie 27, 2017

Bezpieczne, niezawodne, elastyczne, skalowalne i przyszłościowe rozwiązanie - Nowa platforma do zarządzania procedurami spawalniczymi online ESAB WeldCloud™ współpracuje z zasilaczami łuku z serii Aristo® Mig 4004i oraz 5000i na stanowiskach ręcznych, Aristo®Mig 5000iR przystosowanych do stanowisk zrobotyzowanych oraz z systemami do spawania łukiem krytym SAW z serii LAF i TAF ESAB. Użytkownicy posiadają możliwość zakupienia gotowego systemu WeldCloud, a firma ESAB posiada możliwość wyposażenia większości istniejących systemów w moduł komunikacyjny. WeldCloud oferuje dużo więcej funkcjonalności w porównaniu z systemami do rejestracji danych, umożliwiając integrację z innymi systemami klientów (takimi jak ERP, MDM, MRP, QA itp.) oraz zapewniając szeroki zakres funkcji analitycznych.

Rozwiązanie to umożliwia korzystanie z komputera stacjonarnego lub dowolnego urządzenia przy użyciu przeglądarki internetowej, aplikacji z dostępem użytkowników i panelami kontrolnymi z funkcjami dostosowanymi do potrzeb różnych stanowisk, takich jak menedżerowie ds. jakości, inżynierowie spawalnicy , personel konserwacyjny, kierownicy ds. szkoleń, spawacze i innych. Rozwiązanie WeldCloud umożliwia podejmowanie decyzji w oparciu o dane, oferując wytwórcom i producentom przeniesienie rzeczywistego poziomu produkcji i jakości na wyższy poziom, jak również lepsze wykorzystanie kapitału obrotowego. Dzięki WeldCloud klienci zyskują możliwość:

 • Śledzenia procesu od operacji wykonywania pojedynczej spoiny do kompletnych produktów przy wykorzystaniu obszernej bazy danych w samym sercu systemu zawierającej kluczowe informacje o każdej spoinie.
 • Rozwoju harmonogramów spawania w odniesieniu do pojedynczej maszyny, przeniesienia ich do chmury, a następnie wykorzystania w innych systemach do spawania.
 • Zdalnego zarządzania parametrami, ustawiania wartości granicznych i alarmów błędów.

Kompletnej dokumentacji dotyczącej spoiw spawalniczych, materiałów eksploatacyjnych, kwalifikacji operatorów i parametrów (istotnych dla producentów konstrukcji stalowych, statków, wszelkich konstrukcji przybrzeżnych, zbiorników ciśnieniowych, w przemyśle zbrojeniowym oraz w branży motoryzacyjnej, transportowej i innych).

 • Monitorowania i podejmowania działań na podstawie raportów dotyczących produktywności w odniesieniu do operacji w różnych lokalizacjach.
 • Skrócenia czasu reakcji w przypadku napraw i konserwacji poprzez stałe otrzymywanie powiadomień od maszyn podłączonych do WeldCloud w ramach danej floty.
 • Udostępniania i analizowania danych przez zespoły w ramach wielu lokalizacji gromadzenia danych, przy użyciu komputera, tabletu, smartfona podłączonych do tej samej sieci wewnętrznej, co systemy spawania i baza danych.
 • Współpracy z ESAB w celu otrzymywania informacji na temat niestandardowych zastosowań, analiz i paneli kontrolnych.
 • Zdalnego wsparcia od firmy ESAB w celu analizowania danych stanowiącego część wysiłków prowadzących do maksymalizacji produktywności.

Automatyzacja działań

"Podczas gdy większe prędkości spawania i zwiększone współczynniki natapiania skracają czas cyklu pracy, automatyzacja działań związanych z procesami spawania umożliwia użytkownikom wykonanie kroku milowego w zakresie produktywności, jakości i wydajności maszyn", mówi Roul Kierkels, menedżer zarządzający ds. produktów DDA & WeldCloud.

Oto kilka funkcji, które WeldCloud może zautomatyzować:

 • Komunikacja w celu gromadzenia/przesyłania harmonogramów i procedur, kontrolowania kwalifikacji operatorów oraz potwierdzania konfiguracji urządzenia spawalniczego.
 • Status zadania oraz odpowiedź w czasie rzeczywistym na sytuacje produkcyjne - takie jak powiadomienia, gdy w maszynie wystąpi błąd, spadek zapasów materiałów eksploatacyjnych, generowanie harmonogramów konserwacji prewencyjnej lub przesyłanie zamówień na odnowienie zapasów do dostawców.
 • Zdalna komunikacja z ekspertami ESAB w celu zapewnienia optymalizacji procesów, aktualizacji i procesu wykrywania i usuwania usterek.
 • Proces raportowania online obejmujący informacje o statusie do drugiego poziomu, wskazywanie istotnych kwestii dotyczących produkcji i jakości w celu zwiększenia całkowitego wskaźnika jakości i wydajności produkcyjnej.
 • Integracja z systemami ERP, takimi jak Oracle®, SAP®, IBM i SharePoint oraz narzędziami analitycznymi i do raportowania, takimi jak ClickView, Qlik®, SAS® i Tableau®.

Przyszłościowe i niezawodne rozwiązanie

WeldCloud można zainstalować w ciągu kilku godzin - użytkownicy mogą zainstalować pakiety oprogramowania na laptopach lub serwerze i skonfigurować sieć w module komunikacyjnym, co spowoduje automatyczne podłączenie systemów do spawania do platformy WeldCloud. Użytkownicy mogą pracować na jednym systemie w celu zapoznania się z rozwiązaniem WeldCloud i mocą obliczeniową danych ze źródła prądu spawania. Po potwierdzeniu korzyści płynących z tego rozwiązania użytkownicy mogą zastosować WeldCloud w ramach całej firmy. Transfer danych odbywający się w czasie niemal rzeczywistym odbywa się bezprzewodowo lub przewodowo, przechwytując dane dotyczące procesów spawania i stanu systemu z tysięcy systemów jednocześnie. Dane są bezpiecznie przechowywane w jednej obszernej bazie danych, zlokalizowanej w ramach oprogramowań typu firewall użytkowników. Rozwiązanie WeldCloud zapewnia optymalne zabezpieczenie pod kątem wszystkich aspektów, takich jak pamięć danych, dostęp, kontrola użytkowników i diagnostyka zdalna.

W przeciwieństwie do zastrzeżonych systemów zarządzania danymi WeldCloud korzysta z opcji przesyłania wiadomości typu open-source, w szczególności za pośrednictwem protokołu MQTT opracowanego przez IBM oraz Eurotech w 1999 roku dla urządzeń czujnikowych monitorujących instalacje rurowe (jako ciekawostka, Facebook Messenger również korzysta z funkcji oferowanych przez MQTT). Dzięki udowodnionej zdolności do pracy w osadzonym środowisku MQTT stał się preferowanym protokołem w celu umożliwienia obsługi koncepcji Industrial Internet of Things (IIoT). Rozwiązanie WeldCloud można skonfigurować w celu podłączenia do Data Leap i innych systemów klientów, jak również można zintegrować z platformami IIoT, takimi jak ThingWorx™.

ESAB Welding & Cutting Products jest jednym z czołowych podmiotów działających w branży spawania i cięcia. Od potwierdzonych wieloletnią praktyką procesów spawania i cięcia aż po rewolucyjne technologie w zakresie zmechanizowanego cięcia i automatyzacji - ESAB dostarcza klientom na całym świecie materiały spawalnicze, sprzęt i akcesoria. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.esab.pl/pl/pl/weldcloud/.

x
x

x

Loading..